O nas


Cennik


Kontakt


Regulamin

REGULAMIN INSTYTUTU KOSMETYCZNEGO MK 

1. Instytut kosmetyczny MK professional ze stroną internetową www.cosmetologymk.pl z siedzibą w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 20 A.


2. Godziny otwarcia Instytutu Mk professional: od poniedziałku do piątku: 09:00 – 20:00, sobota: 9:00 -14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Instytut kosmetyczny MK będzie nieczynny.


3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.


4. Zakup usługi w MK professional jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.


5. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez MK professional zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.


7. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.


8. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.


9. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu MK professional nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


10. Za usługi świadczone w MK professional płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.


11. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie: Kontakt


12. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Mk professional najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.


13. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, MK professional traktuje to jako usługę zrealizowaną.


14. Zaproszenie upominkowe jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.


15. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, MK professional nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.


16. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu MK professional w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.


17. Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.


18. Płatność za Zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.


19. Zaproszenie może być zakupione poprzez zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres instytutthalgomk@wp.pl , wówczas płatność dokonywana jest przelewem, a Zaproszenie może być odebrane w siedzibie MK professional bądź wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres lub może być wystawiony e-voucher i przesłany drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.


20. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe.


21. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w MK professional w przypadku wystąpienia przeciwskazań.


22. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.


23. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie MK professional są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.